Luktsporre

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

Svenska synonym: doftyxne, luktsporreblomma

Luktspore Vellugtende Trådspore Wohlriechende Händelwurz

Luktsporre Beskrivning. Luktsporre är en ganska späd, ofta småväxt orkidé, men den kan ibland bli upp till fyra decimeter hög. Bladen är mycket smala, sällan över fem millimeter breda. Luktsporre blommar i juli med blekt rosa blommor som sitter i ett smalt, ofta glesblommigt ax. Blommorna är mycket väldoftande och läppen har en mittflik som är längre än sidoflikarna. Sporren är trubbig och kortare än fruktämnet.
Luktsporre är mycket lik brudsporre (G. conopsea), men hos den senare har blommorna en mycket lång, böjd sporre och läppens flikar är nästan liklånga. Bladen hos brudsporre är dessutom bredare än hos luktsporre.

Luktsporre

Utbredning. Luktsporre är mycket sällsynt och förekommer endast i Östergötland, Västergötland och på Gotland. Den växer i kalkrika gräsmyrar. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet odoratissima kommer av latinets odor (doft, lukt) och betyder 'den mest välluktande'.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Gymnadenia

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/gymna/gymnodo.html
Senaste uppdatering: 2 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg