Brunkulla

Gymnadenia nigra (L.) Reichb. f.

Vetenskapliga synonym: Nigritella nigra (L.) Reichb. f.
Svenska synonym: brunstolle, brunyxne

Svartkurle Brunkulle Kohlröschen

Brunkulla

Beskrivning. Brunkulla är en lågväxt orkidé med mörka vaniljdoftande blommor. Stjälken blir upp till två decimeter hög och har smalt lansettlika, spetsiga blad. Brunkulla blommar i juni med svartröda blommor som sitter samlade i ett tätt, kort och huvudlikt ax. Blommorna är väldoftande och har en uppåtriktad läpp. Sporren är rundad och mycket kort.
Brunkulla kan endast förväxlas med den mycket sällsynta arten brudkulla (G. runei), den senare skiljs genom vinröda blommor och säckformad, något längre sporre. Brudkulla har ibland ansetts uppkommen genom hybridisering mellan brunkulla och brudsporre (G. conopsea).

Närbild av brunkulla

Utbredning. Brunkulla är sällsynt och förekommer bara i Jämtland, Härjedalen och Lycksele Lappmark. Den växer på kalkrika gräsmarker, till exempel slåtterängar. Första fynduppgift är från Jämtland och publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Övrigt. Brunkulla är Jämtlands landskapsblomma. Arten placerades tidigare i ett eget släkte, brunkullor (Nigritella), men forskning har visat att den hör hemma i släktet brudsporrar (Gymnadenia).

Etymologi. Artnamnet nigra kommer av latinets niger (svart) och syftar på blommornas mörka färg. Svenska namnet brunkulla uppges redan av Linné som ett jämtländskt namn på arten.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Gymnadenia

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Landskapsblomma
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/gymna/gymnnig.html
Senaste uppdatering: 15 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg