Brudsporre

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Vetenskapliga synonym: G. conopsea (L.) R. Br. ssp. densiflora (Wahlenb.) Camus, Bergon & A. Camus (var. densiflora)
Svenska synonym: brudgran, brudsporreblomma; vanlig brudsporre (var. conopsea), praktsporre (var. densiflora)

Brudespore Langakset Trådspore Kirkiruoho Fragrant Orchid Mücken-Händelwurz

Brudsporre Beskrivning. Brudsporre är en medelstor orkidé med smala ljusgröna blad och rosa blommor. Stjälken är vanligen två till tre decimeter hög, men kan bli upp till en halv meter hög, den har flera lansettlika ljusgröna blad som är upp till två centimeter breda. Brudsporre blommar från juni till augusti med rosa blommor som sitter i ett tätt mångblommigt ax. Blommorna är väldoftande, ibland dock bara med svag doft. Två av kalkbladen är smala och utstående, läppen är bred och grunt treflikad med nästan liklånga flikar. Sporren är smal, lång och böjd, längre än fruktämnet.
Brudsporre Brudsporre delas ibland i två varieteter, vanlig brudsporre (var. conopsea) och praktsporre (var. densiflora (Wahlenb.) Hartm.). Vanlig brudsporre blommar tidigt och är mindre och spädare med blad som är omkring en centimeter breda. Praktsporre är större och grövre, med blad som är omkring två centimeter breda, och den blommar senare på sommaren.
Brudsporre liknar luktsporre (G. odoratissima), men den senare har en kort och trubbig sporre som är kortare än fruktämnet, samt en läpp med lång mittflik som är tydligt längre än sidoflikarna.

Brudsporre Utbredning. Brudsporre är ganska sällsynt, men har en vid utbredning som sträcker sig från Skåne till Torne Lappmark. Den växer på fuktig kalkrik mark, i ängar, betesmarker, kalkkärr. Varieteten praktsporre (var. densiflora) förekommer i Skåne och på Öland och Gotland, där den växer i kanterna av kalkkärr. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet conopsea kommer av grekiskans konops (mygga) och -opsis (liknande), namnet betyder myggliknande och syftar på blomformen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Gymnadenia

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/gymna/gymncon.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg