Knärot

Goodyera repens (L.) R. Br.

Knerot Knærod Yövilkka Creeping Lady's-tresses Netzblatt

Knärot Beskrivning. Knärot är en lågväxt orkidé med grenad krypande jordstam, vilket gör att den bildar små mattor av bladrosetter. Stjälken är omkring en decimeter hög och finhårig upptill. Bladen är spetsigt äggrunda och sitter samlade i rosett vid basen, de är övervintrande, mörkgröna med en karaktäristisk nätartad nervatur som ger dem ett marmorerat utseende. Knärot Knärot blommar i juli-augusti, de vita blommorna är ganska små och sitter i en smal ensidig eller något spiralvriden blomställning. Kalkbladen är håriga, de tre övre är hjälmlikt hopstående. Läppen är delad i en yttre spetsig del och en inre, skålformat påslik del.
Knärot ser mycket speciell ut och den enda art som den möjligen kan förväxlas med är skruvax (Spiranthes spiralis), men den senare har inte en krypande jordstam och bildar inga mattor. Dess blomställning är dessutom tydligt spiralvriden.

Knärot Utbredning. Knärot förekommer i nästan hela landet, men saknas på kalfjället. Den är ganska vanlig i mossrika barrskogar, till exempel i blåbärsgranskog, och växer ofta i mossan på stenar och block där dess jordstam kan växa fritt. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Knärot, blad Etymologi. Artnamnet repens kommer av latinets repere (krypa), namnet betyder krypande och syftar på jordstammen. Det svenska namnet knärot kommer enligt Nyman (1868) av "dess krypande och m. e. m. knäkrökta rotstock".

Familj: Orchidaceae
Släkte: Goodyera

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bladens rutformiga fläckar äro på några stånd nästan svarta, på andra nästan purpurfärgade, på andra hvitaktiga samt på ytterligare andra knappt märkbara."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/goody/goodrep.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg