Epipogium S. G. Gmel. ex Borkh.

Skogsfruar

Beskrivning. Låga, fleråriga orkidéer som saknar klorofyll. Jordstam korallikt förgrenad. Stjälk spröd, genomskinlig. Blad starkt reducerade, slidformiga, endast vid basen av stjälken. Blommor två till fem, stora, glest sittande i stjälkens topp. Kalkblad vita, smala, nedåtriktade; läpp uppåtriktad, med lila teckning. Sporre kort, tjock, uppåtriktad.
Kromosomtal: 2n=68.

Övrigt. Epipogium är ett av tre svenska orkidésläkten vars arter saknar klorofyll, de andra två släktena är näströtter (Neottia) och korallrötter (Corallorrhiza).

Etymologi. Släktnamnet Epipogium kommer av grekiskans epi (på) och pogon (skägg), vilket kan syfta på att blommans läpp sitter ovanför de smala vita kalkbladen.

Släktet har bara en art, skogsfru (E. aphyllum), som förekommer sällsynt i Sverige.

Familj: Orchidaceae

Art:
skogsfru (E. aphyllum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/epipo/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg