Epipactis Zinn

Knipprötter

Beskrivning. Fleråriga, kraftiga orkidéer med krypande eller upprätt jordstam. Stjälk upp till en halv meter hög, kal eller finhårig, med fyra till sex blad. Blad lansettlika till brett ovala eller äggrunda, med grova nerver, vanligen tydligt stjälkomfattande. Blommor talrika, i långa, glesblommiga, ensidigt vända klasar. Kalkblad stora, vanligen grönaktiga eller rödbruna, utbredda eller hopstående, mer eller mindre likformiga; läpp oftast kort, ledad, med skålformad bas och spetsig eller trubbig yttre del. Sporre saknas. Könspelare kort, pollinier utan klibbkroppar.
Kromosomtal: 2n=40.

Etymologi. Släktnamnet Epipactis kommer av grekiskans epipaktoun (tätt sluten) vilket syftar på de hopstående kalkbladen. Epipactis användes som ett växtnamn redan av Theofrastos (300 f. Kr.).

Släktet har 22 arter. I Sverige förekommer de fyra arterna kal knipprot (E. phyllanthes), kärrknipprot (E. palustris), purpurknipprot (E. atrorubens) och skogsknipprot (E. helleborine).

Familj: Orchidaceae

Arter:
kal knipprot (E. phyllanthes)
kärrknipprot (E. palustris)
purpurknipprot (E. atrorubens)
skogsknipprot (E. helleborine)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/epipa/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg