Bestämningsnyckel

Epipactis Zinn - Knipprötter

1. Blommornas läpp vit, vanligen längre än kalkbladen.
---kärrknipprot (E. palustris)
1. Blommornas läpp grön eller brunröd, vanligen kortare än kalkbladen.
---2

2. Blommor brunaktigt purpurröda.
---purpurknipprot (E. atrorubens)
2. Blommor gröna eller brungröna.
---3

3. Stjälk finluden i övre delen.
---skogsknipprot (E. helleborine)
3. Stjälk kal i övre delen.
---kal knipprot (E. phyllanthes)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/epipa/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg