Kal knipprot

Epipactis phyllanthes G. E. Sm.

Vetenskapliga synonym: E. confusa D. P. Young, E. persica auct.
Svenska synonym: engelsk knipprot, kaltoppig knipprot

Snauflangre Glat Hullæbe Green-flowered Helleborine

Kal knipprot Beskrivning. Kal knipprot är en medelstor men ändå relativt späd orkidé med kort upprätt jordstam och kal stjälk. Bladen är ganska smala och sitter oftast placerade i två rader på stjälken. Kal knipprot blommar i juli-augusti med ganska små, grönaktiga blommor som sitter i en Kal knipprot lång, ensidig, glesblommig klase. Blommornas kalkblad är blekgröna, hopstående och ofta spetsigt utdragna. Läppen är ledad med en skålformig inre del och en kort spetsig, föga utskjutande yttre del. Könspelaren saknar utskjutande så kallat rostellum.
Kal knipprot kan i sällsynta fall hybridisera med purpurknipprot (E. atrorubens), men liknar mest en späd skogsknipprot (E. helleborine), den senare skiljs genom spiralställda blad, bredare och mer kortspetsade kalkblad, samt välutvecklat så kallat rostellum.

Kal knipprot

Utbredning. Kal knipprot är sällsynt och förekommer endast i några få sydsvenska landskap. Den växer i skuggiga skogar på fuktig, kalkrik mark. Första fynduppgift publicerades av J. E. Nannfeldt i Botaniska Notiser 1946 (Hylander 1954).

Etymologi. Artnamnet phyllanthes kommer av grekiskans fyllon (blad) och anthos (blomma), namnet syftar på de gröna kalkbladen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Epipactis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/epipa/epipphy.html
Senaste uppdatering: 30 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg