Kärrknipprot

Epipactis palustris (L.) Crantz

Vetenskapliga synonym: Helleborine palustris (L.) Schrank

Myrflangre Sump-Hullæbe Suoneidonvaippa Marsh Helleborine Sumpf-Stendelwurz

Kärrknipprot

Beskrivning. Kärrknipprot är en medelstor, flerårig orkidé som har en krypande underjordisk jordstam. Stjälken kan bli upp till en halv meter hög och är körtelhårig upptill. Bladen är stjälkomfattande, brett lansettlika med grova nerver. Kärrknipprot blommar i juli-augusti med stora blommor som sitter i en ensidigt vänd, fåblommig klase. Blommorna har grönaktiga eller rödbruna kalkblad och vit läpp med gula teckningar. Läppen är ledad och utskjutande, med en skålformig inre del och en stor något kruskantad yttre del.
Kärrknipprot Kärrknipprot kan vara svår att upptäcka då den inte blommar, trots att den ofta växer i stora bestånd. Blommande exemplar känns lätt igen på den vita, utskjutande och ledade läppen. De andra arterna i släktet knipprötter (Epipactis) har alla kort, föga utskjutande läpp. Kärrknipprot kan hybridisera med purpurknipprot (E. atrorubens).

Kärrknipprot

Utbredning. Kärrknipprot är sällsynt men kan vara lokalt talrik. Den växer i kalkrika kärr och fuktängar, från Skåne till Uppland, men kan även påträffas i kalkrika områden längre norrut. Första fynduppgift är från Vasaholm, Klågerup i Skåne och publicerades 1749 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Epipactis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/epipa/epippal.html
Senaste uppdatering: 19 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg