Purpurknipprot

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Vetenskapliga synonym: E. atropurpurea Raf., E. rubiginosa (Crantz) Gaudin, Helleborine atropurpurea (Raf.) Schinz & Thell.
Svenska synonym: vaniljknipprot

Raudflangre Rød Hullæbe Tummaneidonvaippa Dark-red Helleborine Rotbraune Stendelwurz

Purpurknipprot Beskrivning. Purpurknipprot är en medelstor orkidé med kort upprätt jordstam. Stjälken är oftast mörk, upp till en halv meter hög, och finhårig upptill. Bladen sitter vanligen i två rader längs stjälken, de är spetsiga och brett elliptiska med grova nerver. Purpurknipprot blommar i juli-augusti med mörkt purpurröda, starkt vaniljdoftande blommor som sitter i en glesblommig, ensidigt vänd klase. Blommorna är en halv centimeter breda och har utbredda kalkblad, de kan ibland vara ljusare och gå mer i rosa eller rött med en grönaktig ton. Läppen är kort, ledad och föga utskjutande, den har en kort yttre del med upphöjda åsar och en skålformig inre del som innehåller nektar.
Purpurknipprot Purpurknipprotens små, oftast mörka blommor och starka vaniljdoft är karaktäristiska för arten. Den kan korsa sig med både kal knipprot (E. phyllanthes) och kärrknipprot (E. palustris).

Purpurknipprot

Utbredning. Purpurknipprot är sällsynt och förekommer i södra Sveriges kalktrakter, men även i kalkrika områden i fjällkedjan. Den växer på torr grusig eller sandig mark, i kalkbrott och på stränder.

Etymologi. Artnamnet atrorubens kommer av latinets ater (svart) och rubens (röd) och betyder rödsvart, vilket syftar på blomfärgen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Epipactis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/epipa/epipatr.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg