Dactylorhiza Neck. ex Nevski

Handnycklar

Beskrivning. Fleråriga orkidéer med handflikiga näringslagrande rötter. Stjälk trind eller upptill kantig. Blad smalt lansettlika till spetsigt äggrunda, ofläckade eller vanligen med talrika mörka, ibland sammanflytande fläckar på ovansidan och ibland även på undersidan. Blommor karminröda, rosa eller sällan vitaktiga, i täta eller glesa ax eller klaselika ax; stödblad örtartade, längre än blomskaften, i kanten släta eller fint sågade. Kalkblad mer eller mindre uppåtriktade; läpp nedåtriktad, hel eller treflikad, ofta med mörkare teckning än kalkbladen. Sporre välutvecklad, långsträckt.
Kromosomtal: 2n=40, 80.

Övrigt. Arterna är i flera fall svåra att avgränsa från varandra, inte bara på grund av en betydande lokal variation utan också på grund av mer eller mindre allmänt förekommande hybridpopulationer. Till sumpnyckelkomplexet hör till exempel tre arter, sumpnycklar (D. traunsteineri), mossnycklar (D. sphagnicola) och lappnycklar (D. lapponica) mellan vilka övergångsformer kan påträffas. Även inom arterna ängsnycklar (D. incarnata) och Jungfru Marie nycklar (D. maculata) har flera arter beskrivits, men dessa betraktas numera vanligen som underarter, till exempel blodnycklar (D. incarnata ssp. cruenta), vaxnycklar (D. incarnata ssp. ochroleuca) och skogsnycklar (D. maculata ssp. fuchsii).
De flesta av arterna i släktet beskrevs ursprungligen som arter i släktet nycklar (Orchis), de senare avviker genom att korta, hinnlika stödblad och runda, oflikade rötter.

Etymologi. Namnet Dactylorhiza kommer av grekiskans daktylos (finger) och rhiza (rot), namnet syftar på de handflikiga rötterna. Släktet kallas ibland också fliknycklar.

Släktet har omkring 30 arter. Sju arter förekommer i Sverige, de mest kända är Adam och Eva (D. latifolia) och Jungfru Marie nycklar (D. maculata).

Familj: Orchidaceae

Arter:
Adam och Eva (D. latifolia)
Jungfru Marie nycklar (D. maculata)
lappnycklar (D. lapponica)
majnycklar (D. majalis)
mossnycklar (D. sphagnicola)
sumpnycklar (D. traunsteineri)
ängsnycklar (D. incarnata)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg