Sumpnycklar

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó

Vetenskapliga synonym: Dactylorchis traunsteineri (Saut.) Verm., Orchis angustifolia Loisel. ex Rchb., O. traunsteineri Saut.
Svenska synonym: sumpnyckelblomster

Smalmarihand Traunsteiners Gøgeurt Kaitakämmekkä Narrow-leaved Marsh-orchid Traunsteiners Knabenkraut

Sumpnycklar Beskrivning. Sumpnycklar är en oftast tämligen lågväxt orkidé. Stjälken är kantig upptill och bladen är smala och ofta något ihopvikta längs mitten. Bladen är bredast vid basen och vanligen mörkfläckiga på ovansidan, men exemplar med helt ofläckade blad förekommer ibland. Sumpnycklar blommar i juni-juli med ganska stora, karminröda till rosa blommor som sitter i en gles blomställning. Sumpnycklar De yttre kalkbladen är uppåtriktade och läppen är mer eller mindre spetsigt utdragen med varierande mönster av mörkare fläckar. Sporren är välutvecklad och bakåtriktad. Blommornas stödblad är stora och i förstoring tydligt finsågade i kanten.
Sumpnycklar Sumpnycklar är en variabel art med flera lokala populationer som skiljer sig mer eller mindre från varandra. Alla förekomster av sumpnycklar tycks vara tetraploida, det vill säga ha fyrdubbel kromosomuppsättning (2n=80), vilket skiljer dem från den snarlika och likaledes variabla arten ängsnycklar (D. incarnata) som är diploid (2n=40). Ängsnycklar skiljer sig även genom mindre blommor, tätare blomställning, samt stödblad med hela kanter Sumpnycklar som är släta även i förstoring. Ur det som tidigare betraktades som arten sumpnycklar har ytterligare två arter urskiljts i vårt land, nämligen lappnycklar (D. lapponica) och mossnycklar (D. sphagnicola). Lappnycklar är en nordlig art som skiljs genom korta breda blad och mossnycklar skiljs genom helt ofläckade, smala blad och växer bland vitmossor i näringsfattiga miljöer, de båda arterna är dock inte klart avgränsade mot sumpnycklar.

Sumpnycklar

Utbredning. Sumpnycklar är sällsynt och påträffas mest i Mellansverige där den växer i kalkrika kärr. Första fynduppgift publicerades 1832 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet traunsteineri hedrar österrikaren Joseph Traunsteiner (1798-1850).

Familj: Orchidaceae
Släkte: Dactylorhiza

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/dacttra.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg