Majnycklar

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.

Vetenskapliga synonym: Dactylorchis majalis (Rchb.) Verm., Orchis latifolia auct., O. majalis Rchb.
Svenska synonym: majnyckelblomster

Kongsmarihand Maj-Gøgeurt Leveälehtikämmekkä Western Marsh-orchid Breitblättriges Knabenkraut

Majnycklar Beskrivning. Majnycklar är en stor och ganska kraftigt byggd orkidé med fläckiga blad och rödvioletta blommor. Stjälken är grov och kan bli upp mot en halv meter hög. Bladen är lansettlika och bredast i eller ovan mitten, de är saftigt gröna på båda sidorna och har talrika mörka och ofta sammanflytande fläckar på ovansidan. Majnycklar blommar i maj-juni, de rödvioletta blommorna sitter i ganska täta klaselika ax. Blommornas stödblad är långa och har finsågad kant.
Majnycklar har ett tämligen karaktäristiskt utseende med sitt robusta växtsätt, mörka blomfärg och fläckiga blad som är gräsgröna även på undersidan och bredast ovan mitten. Den liknar mest en kraftigt byggd, bredbladig och mörkblommig Majnycklar Jungfru Marie nycklar (D. maculata), men hos den senare är bladundersidorna mer blåaktigt gröna. Arten ängsnycklar (D. incarnata) har blad som är ofläckade och bredast vid basen.

Utbredning. Majnycklar är sällsynt och förekommer huvudsakligen i Skåne, men är även känd från några platser i Blekinge, Halland och Majnycklar sydöstra Småland. Arten växer oftast i kalkrika fuktängar och rikkärr, men kan även etablera sig på fuktig kalkrik sand. Första fynduppgift publicerades 1879 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet majalis kommer av latinets majus (maj) och syftar på blomningstiden.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Dactylorhiza

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/dactmaj.html
Senaste uppdatering: 30 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg