Jungfru Marie nycklar

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Vetenskapliga synonym: Dactylorchis maculata (L.) Verm., Orchis maculata L.; Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. elodes (Griseb.) Soó (ssp. maculata); Dactylorchis fuchsii (Druce) Verm., Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, D. longebracteata auct., Orchis fuchsii Druce, O. maculata L. ssp. fuchsii (Druce) C. A. Jörg., O. maculata L. var. meyeri Rchb. f. (ssp. fuchsii)
Svenska synonym: fläckigt nyckelblomster, Jungfru Marie hand, Jungfru Marie nyckelblomster; skogsnycklar (ssp. fuchsii)

Flekkmarihand (ssp. maculata), Skogmarihand (ssp. fuchsii) Plettet Gøgeurt (ssp. maculata), Skov-Gøgeurt (ssp. fuchsii) Maariankämmekkä Brönugras Heath Spotted-orchid (ssp. maculata), Common Spotted-orchid (ssp. fuchsii) Geflecktes Knabenkraut

Jungfru Marie nycklar Beskrivning. Jungfru Marie nycklar är en ofta tämligen högväxt orkidé som kan bli nästan en halv meter hög. Bladen är ganska breda och trubbiga med en största bredd i eller framför mitten, vanligen blågrönaktiga på undersidan och med tydliga mörka fläckar på ovansidan. Jungfru Marie nycklar blommar i juni-juli, blommorna är mörkt till ljust rosa, ibland vitaktiga och sitter i en tät blomställning, som kan vara jämnbred eller mer eller mindre spetstoppig. De yttre kalkbladen är utåtriktade och läppen treflikig med mörkare teckningar. Stödbladen Jungfru Marie nycklar är i förstoring fint sågade i kanten. Det är en variabel art som förekommer med ett par underarter i vårt land. På kalkfattig mark dominerar huvudunderarten Jungfru Marie nycklar (ssp. maculata) som är en tetraploid (2n=80) med fyrdubbel kromosomuppsättning. Den har jämnbred blomställning med rundad topp och blommor med grunt flikig läpp. På rikare marker och i kalktrakter dominerar underarten skogsnycklar (ssp. fuchsii (Druce) Hyl.) som kännetecknas av spetstoppig blomställning och blommor med djupt treflikad läpp och stor mittflik. Denna underart är diploid och har endast hälften så många kromosomer som Jungfru Marie nycklar huvudunderarten (2n=40) och betraktas ibland som en särskild art. Övergångsformer mellan dessa två underarter är vanliga och i fjälltrakterna finns dessutom avvikande populationer som skulle kunna utgöra en tredje underart.
Båda underarterna kan hybridisera med andra arter i släktet, till exempel med ängsnycklar (D. incarnata), mossnycklar (D. sphagnicola) och sumpnycklar (D. traunsteineri).

Jungfru Marie nycklar

Utbredning. Jungfru Marie nycklar är allmän i hela landet, den växer i löv- och barrskog, hagar, hedar, kärrkanter och i fjällängar. Underarten skogsnycklar (ssp. fuchsii) är ovanligare och mer krävande på ståndort, den finns mest i kalktrakter. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus år 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet maculatus kommer av latinets macula (fläck) och syftar på de fläckiga bladen. Det svenska namnet Jungfru Marie nycklar har förr också använts som namn på gullviva (Primula veris).

Familj: Orchidaceae
Släkte: Dactylorhiza

Norden (ssp. maculata)
Norden (ssp. fuchsii)
Norra halvklotet
Blomningstid
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/dactmac.html
Senaste uppdatering: 1 september 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg