Adam och Eva

Dactylorhiza latifolia (L.) Soó

Vetenskapliga synonym: Dactylorchis sambucina (L.) Verm., Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Orchis sambucina L.

Systermarihand Hylde-Gøgeurt Seljakämmekkä Holunder Knabenkraut

Adam och Eva Beskrivning. Adam och Eva är en kraftigt byggd orkidé med breda och ofläckade blad. Vid basen av stjälken sitter tre eller fyra blad som är bredast mot spetsen och på stjälken sitter vanligen ett eller två stjälkblad. Adam och Eva blommar i maj-juni med ganska stora blommor som sitter i korta, breda och rikblommiga klaselika ax. Blommornas stödblad är stora och breda, ofta rödaktiga. Kalkbladen varierar i färg och kan vara rödlila, gulvita, eller sällan rosaröda. Sporren är något nedåtriktad.
Adam och Eva Adam och Eva brukar förekomma med rödblommiga och vitblommiga exemplar i ungefär samma antal, exemplar som har köttrosa eller annan ovanlig blomfärg förekommer oftast enstaka. Arten är lätt att känna igen och den liknar ingen annan svensk orkidé.

Adam och Eva

Utbredning. Adam och Eva förekommer från Skåne till Uppland och växer på torra kalkrika backar och ängsmarker, huvudsakligen i kustnära trakter vid Östersjön. Arten har minskat i antal på flera håll i landet, troligen genom minskat bete och igenväxning av gamla hagmarker. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet latifolia kommer av latinets latus (bred) och folium (blad) och betyder bredbladig.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Dactylorhiza

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/dactlat.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg