Lappnycklar

Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó

Vetenskapliga synonym: D. pseudocordigera (Neuman) Soó, D. traunsteineri (Saut.) Soó ssp. urvifolia (F. Nyl.) Soó, D. traunsteineri (Saut.) Soó ssp. lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó, D. traunsteineri traunsteineri (Saut.) Soó var. blyttii (Rchb. f.) Soó, Orchis lapponica Laest. ex. Hartm.
Svenska synonym: fjällnycklar

Lappmarihand, Fjellmarihand Laplands-Gøgeurt Lapinkaitakämmekkä Lapland Marsh-orchid

Lappnycklar

Beskrivning. Lappnycklar är en oftast lågväxt orkidé som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken har vanligen bara upp till fyra, tämligen korta blad, bladen är bredast nära basen och mörkfläckiga på ovansidan. Lappnycklar blommar i juli med mörkt karminröda, upp till två centimeter breda blommor som sitter få tillsammans i en gles blomställning. Kalkbladen är utåtriktade och läppen är stor och spetsigt utdragen. Sporren är välutvecklad och bakåtriktad. Blommornas stödblad är ganska stora och har i förstoring tydligt sågade kanter.
Lappnycklar ingår i det ännu ofullständigt utredda Lappnycklar artkomplexet kring sumpnycklar (D. traunsteineri). Liksom denna art är lappnycklar tetraploid, det vill säga den har fyrdubbel kromosomuppsättning (2n=80) och båda arterna har stora blommor som sitter i glesa klaselika ax och tydligt sågtandade kanter på blommornas stödblad. Sumpnycklar skiljs genom längre och smalare blad, samt större blommor.

Lappnycklar

Utbredning. Lappnycklar förekommer sällsynt i norra Sverige, mest i fjälltrakterna från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer i kalkkärr och vid källflöden. Första fynduppgift. Arten har varit känd sedan början av 1800-talet, men har vanligen behandlats som en underart av sumpnycklar (D. traunsteineri).

Etymologi. Artnamnet lapponica betyder lapsk och syftar på att arten hör hemma i Lappland.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Dactylorhiza

Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/dactlap.html
Senaste uppdatering: 16 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg