Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Vetenskapliga synonym: Dactylorchis incarnata (L.) Verm., Orchis angustifolia auct., O. incarnata L., O. latifolia auct., O. strictifolia Opiz; Dactylorhiza incarnata (L.) Soó var. borealis (Neuman) Hyl., D. incarnata (L.) Soó var. dunensis (Druce) Hyl., D. incarnata (L.) Soó var. latissima (Zapal.) Hyl. (ssp. incarnata); Dactylorchis cruenta (O. F. Müll.) Verm., Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó, D. incarnata (L.) Soó var. cruenta (O. F. Müll.) Hyl., Orchis cruenta O. F. Müll. (ssp. cruenta); Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub, Orchis incarnata L. var. ochroleuca Boll (ssp. ochroleuca)
Svenska synonym: ängsnyckel, ängsnyckelblomster (ssp. incarnata); blodnycklar, blodnyckelblomster (ssp. cruenta); vaxnycklar, gult ängsnyckelblomster (ssp. ochroleuca)

Engmarihand (ssp. incarnata), Blodmarihand (ssp. cruenta) Kødfarvet Gøgeurt (ssp. incarnata), Blodplettet Gøgeurt (ssp. cruenta), Hvidgul Gøgeurt (ssp. ochroleuca) Punakämmekkä Early Marsh-orchid Fleischrotes Knabenkraut (ssp. incarnata), Bleichgelbes Knabenkraut (ssp. ochroleuca)

Ängsnycklar

Beskrivning. Ängsnycklar är en ofta storväxt och kraftigt byggd orkidé som kan bli över en halv meter hög. Stjälken är rikt bladig och något kantig. Bladen är ljusgröna, lansettlika, långt tillspetsade och vanligen helt utan fläckar, med undantag för underarten blodnycklar (ssp. cruenta). Ängsnycklar blommar i juni-juli med ganska små blommor som sitter i täta klaselika ax. Blommorna varierar i färg och kan vara ljust rosa, karminröda eller gulvita. De yttre kalkbladen är uppåtriktade och läppen är hel till otydligt treflikad. Vaxnycklar Stödbladen har hela, släta kanter och är ofta längre än blommorna. Ängsnycklar är en mycket variabel art och variationen i utseende har lett till att ett par underararter, som ibland betraktas som arter, har beskrivits inom komplexet. Huvudunderarten ängsnycklar (ssp. incarnata) har ofläckade blad och rosa blommor, blodnycklar (ssp. cruenta (O. F. Müll.) Lindm.) har karminröda blommor och bredare blad som ofta har mörka och ibland sammanflytande fläckar på båda sidorna, och vaxnycklar (ssp. ochroleuca (Boll) Heslop-Harrison) har ofläckade blad och gulvita blommor. Blodnycklar Alla underarterna i ängsnyckelkomplexet är diploida (2n=40) vilket skiljer dem från arterna i det variabla komplexet kring sumpnycklar (D. traunsteineri) som alla är tetraploider (2n=80).
Ängsnycklar känns igen på blommornas stora stödblad som har helbräddad kant och den tätbladiga stjälken, den hybridiserar med flera andra arter i släktet.

Vaxnycklar Utbredning. Ängsnycklar växer på fuktig kalkrik mark. Huvudunderarten förekommer i nästan hela landet och är en karaktärsväxt för kalkfuktängar. Blodnycklar (ssp. cruenta) är ganska sällsynt men finns här och var från Skåne upp till Norrbotten, den växer i kalkrika kärr. Vaxnycklar (ssp. ochroleuca) är också sällsynt och har påträffats i kalkkärr och kalkrika ängsmarker på Öland och Gotland samt i Västergötland, Östergötland och Jämtland. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus år 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet incarnata kommer av latinets carne (kött) och betyder köttfärgad, vilket syftar på den vanligaste blomfärgen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Dactylorhiza

Norden
Norden (ssp. ochroleuca)
Norra halvklotet
Norra halvklotet (ssp. cruenta)
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/dactinc.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg