Cypripedium L.

Guckuskor

Beskrivning. Fleråriga orkidéer med långsträckta jordstammar. Stjälk med tre eller fyra blad. Blad brett ovala, veckade. Blommor stora, oftast ensamma, sällan två till tre. Kalkblad rödbruna; läpp uppblåst, toffelformad, gul. Sporre saknas. Fertila ståndare två. Pollinier saknas, pollenmassor fria och klibbiga.
Kromosomtal: 2n=20, 22.

Etymologi. Släktnamnet Cypripedium kommer av grekiskans Kypris (den cypriska, ett binamn till Afrodite) och pedilon (sko).

Släktet har omkring 35 arter. I Sverige förekommer bara arten guckusko (C. calceolus).
Drottningsko (C. reginae) är en amerikansk art med vita kalkblad och rosa läpp som sällsynt saluförs som trädgårdsväxt. Venusskor, som liknar guckuskor, säljs ofta som krukväxter, de hör inte till släktet Cypripedium utan är olika arter och hybrider från det asiatiska släktet Paphiopedilum. Dessa släkten förs ibland, tillsammans med ytterligare ett par med likartad blombyggnad, till en egen familj, guckuskoväxter (Cypripediaceae).

Familj: Orchidaceae

Art:
guckusko (C. calceolus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Cypripedium, d. v. s. Venus-toffel, har jag kallat detta släkte på grund af dess blomform och mediciniska verkningar."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/cypri/cyprcal.html
Senaste uppdatering: 12 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg