Guckusko

Cypripedium calceolus L.

Svenska synonym: ormskalle (Gotland), toffelblomma (Östergötland)

Marisko Fruesko Tikankontti Lady´s Slipper Frauenschuh

Blomma

Beskrivning. Guckusko är en högväxt, kraftig orkidé med krypande underjordisk jordstam. Stjälken kan bli nästan en halv meter hög och har tre eller fyra blad. Bladen är stora, brett ovala och något veckade. Guckusko blommar i juni-juli med mycket stora blommor som vanligen sitter ensamma i toppen av stjälken. De utspärrade kalkbladen är rödbruna och den stora toffelformade läppen är gul. En guckuskoplanta utvecklas långsamt och det kan ta över tio år innan den går i blom.
Guckusko kan inte förväxlas med andra arter.

Litet bestånd av guckusko

Utbredning. Guckusko är sällsynt i hela Sverige, den finns mest i Mellansverige och saknas längst i söder. De största förekomsterna finns i Jämtlands, Dalarnas och Nordupplands kalktrakter. Den växer i fuktiga örtrika skogar på kalkrik mark. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus 1685 (Nordstedt 1920).

Guckusko

Övrigt. Guckusko pollineras av små bin som lockade av blommans doft kryper ner i den toffelformade läppen. Någon nektar finns dock inte och när biet upptäcker detta försöker det krypa upp ur den hala blomläppen men kan bara lyckas i den trånga passage som finns i läppens bakre del, bakom ståndarna. Då biet kryper ut blir det samtidigt inklätt med pollen.

Guckusko

Etymologi. Artnamnet calceolus betyder liten sko, vilket syftar på blomläppens form. Svenska namnet guckusko omtalas redan av Linné som i Flora Svecica skriver att de kallas guckuskor i Roslagen, och gucku är än idag ett dialektalt ord för gök.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Cypripedium

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En bland vår Floras märkligaste växter, utmärkt isynnerhet för sin stora, vackra och, till och med bland Orchidéerna, egendomligt bildade blomma. Också är det på blomläppens ovanliga skapnad, som örtens, både vetenskapliga och icke-vetenskapliga, namn häntyda. Calceolus betyder nemligen en liten sko..."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/cypri/cyprcal.html
Senaste uppdatering: 12 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg