Korallrot

Corallorhiza trifida Châtel.

Vetenskapliga synonym: C. innata R. Br.

Korallrot Koralrod Harajuuri Kræklurót Coralroot Orchid Korallenwurz

Korallrot Beskrivning. Korallrot är en ganska liten och späd orkidé som saknar klorofyll. Den har en gulbrun stjälk utan blad, men med ett par stjälkomfattande bladslidor. Korallrot blommar i maj-juni med gulaktiga, något hängande blommor som sitter i en fåblommig, gles klase i stjälkens topp. Kalkbladen är spetsiga och något hopstående, läppen är hel eller grunt treflikad och vitaktig med röda prickar. Fruktkapslarna är långt elliptiska, förhållandevis stora och sitter kvar långt efter det att de mognat och spruckit upp.
Korallrot Korallrot är lätt att känna igen på sin gulbruna färg och avsaknaden av blad. De små blommorna skiljer den från den mycket sällsynta arten skogsfru (Epipogium aphyllum), och den späda stjälken och fåblommiga klasen skiljer den från den robusta, mångblommiga arten nästrot (Neottia nidus-avis).

Korallrot

Utbredning. Korallrot förekommer i hela landet och är ganska vanlig i sumpiga skogar, myrkanter och kärr. Den kan dock vara svår att få syn på, särskilt i södra Sverige där den ofta uppträder enstaka. I norra Sverige är arten vanligare än söderut och oftast betydligt talrikare på sina växtplatser. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus år 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet trifida kommer av latinets tres (tre) och findere (klyva), namnet betyder trekluven och syftar på den ibland treflikade läppen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Corallorhiza

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Saknar klorofyll
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/coral/coratri.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg