Coeloglossum Hartm.

Grönkullor

Beskrivning. Fleråriga orkidéer med djupt flikiga rötter. Stjälk upp till två decimeter hög. Blad strödda, lansettlika, gröna med grågrön undersida. Blommor i glest ax, stödblad gröna. Kalkblad gulgröna eller ibland brunaktiga, de fem övre hjälmlikt hopstående; läpp nedåtriktad, långsmal, grunt treflikig med kort mittflik. Sporre kort, trubbig.
Kromosomtal: 2n=40.

Etymologi. Släktnamnet Coeloglossum kommer av grekiskans koilos (ihålig) och glossum (tunga).

Släktet har bara en art, grönkulla (C. viride).

Familj: Orchidaceae

Art:
grönkulla (C. viride)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/coelo/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg