Grönkulla

Coeloglossum viride (L.) Hartm.

Svenska synonym: grönyxne

Grønkurle Poselæbe Pussikämmekkä Barnarót Frog Orchid Hohlzunge

Grönkulla Beskrivning. Grönkulla är en ganska liten orkidé med lansettlika blad och vanligen grönaktiga blommor. Stjälken kan bli upp till två decimeter hög och har strödda blad som är grågröna på undersidan. Grönkulla blommar i juni-juli med gröna eller rödbruna blommor som sitter samlade i ett glest ax. Kalkbladen är hjälmlikt hopstående och läppen är nedåtriktad, långsmal och grunt treflikig med kort mittflik. Blommans sporre är kort och trubbig.
Grönkulla Grönkullans grönaktiga blommor gör att den ofta är svår att få syn på även när den blommar. Småväxta exemplar kan i fjällen förväxlas med dvärgyxne (Chamorchis alpina), men den senare har smala trådformade blad och kort oflikad läpp. Hybrider mellan grönkulla och Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata), samt mellan grönkulla och grönvit nattviol (Platanthera chlorantha) har påträffats.

Grönkulla Utbredning. Grönkulla förekommer i nästan hela landet men är vanligare i de nordliga delarna ner till Uppland. Den växer i örtrika skogar, lundar, ängar och betesmarker. Grönkulla Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus år 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet viride betyder grön.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Coeloglossum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ehuru denna växt, såväl för sitt utseende i allmänhet som särskildt genom sina gröna blommor, är mindre märkbar, har den likväl icke undgått botanisternas uppmärksamhet. Redan O. RUDBECK d. ä. hade anmärkt Grönkulla och odlade den i Upsala Trädgård (1685), och den är väl tecknad i Campi Elysei."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/coelo/coelvir.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg