Cephalanthera Rich.

Skogsliljor

Beskrivning. Medelstora, fleråriga orkidéer med krypande jordstam. Stjälk med talrika blad. Blommor stora, nästan oskaftade, uppåtriktade, i glesa ofta fåblommiga ax eller axlika klasar. Kalkblad vita, gulvita eller rosaröda, yttre kalkblad mer eller mindre utbredda, de inre hopstående; läpp kort, ledad, trubbig eller spetsig. Sporre saknas. Könspelare lång, rostellum saknas. Pollinier utan klibbkroppar.
Kromosomtal: 2n=32 (stor skogslilja, vit skogslilja), 2n=48 (röd skogslilja).

Etymologi. Släktnamnet Cephalanthera kommer av grekiskans kefale (huvud) och anthera (ståndare), namnet betyder 'med rund ståndare'. Trots sitt svenska namn, skogsliljor, hör de till familjen orkidéer (Orchidaceae) och inte till liljeväxterna (Liliaceae).

Släktet har 14 arter. I Sverige förekommer de tre arterna röd skogslilja (C. rubra), stor skogslilja (C. damasonium) och vit skogslilja (C. longifolia).

Familj: Orchidaceae

Arter:
röd skogslilja (C. rubra)
stor skogslilja (C. damasonium)
vit skogslilja (C. longifolia)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/cepha/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg