Bestämningsnyckel

Cephalanthera Rich. - Skogsliljor

1. Blommor rosaröda.
---röd skogslilja (C. rubra)
1. Blommor vita eller gulvita.
---2

2. Blommornas stödblad kortare än fruktämnet. Blommor vita.
---vit skogslilja (C. longifolia)
2. Blommornas stödblad längre än fruktämnet. Blommor gulvita.
---stor skogslilja (C. damasonium)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/cepha/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg