Röd skogslilja

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Svenska synonym: rödsyssla

Raud skogfrue Rød Skovlilje Punavalkku Red Helleborine Rotes Waldvögelein

Röd skogslilja

Beskrivning. Röd skogslilja är en medelstor orkidé med krypande jordstam. Stjälken är ganska spenslig och finhårig upptill. Bladen sitter glest och är brett lansettlika och något trubbiga. Röd skogslilja blommar i juni-juli med stora rosaröda blommor som sitter glest. De yttre kalkbladen är utbredda och de inre hopstående, läppen är spetsig och har mörkt rosenröd kant och vit insida med upphöjda krusiga åsar. Könspelaren är röd. Blommornas stödblad är längre än det finludna fruktämnet.
Röd skogslilja Röd skogslilja kan inte förväxlas med någon annan svensk växt, men kan korsa sig med vit skogslilja (C. longifolia) och bilda en intermediär hybrid med rosa blommor som brukar kallas hybridskogslilja. En bild på denna kan ses i bildgalleriet.

Röd skogslilja

Utbredning. Röd skogslilja är mycket sällsynt, utom på vissa platser på Gotland. Den växer i torra mullrika och örtrika skogar på kalkrik mark, ofta i tallskog. Den har dock även påträffats i urbergsområden. Arten är känd från flera landskap i Sydsverige, men är nästan alltid vara fåtalig där den växer. Den tycks ha minskat, eller helt försvunnit, på ett antal kända växtplatser och detta kan bero på insamling, eller på att skogar där den vuxit avverkats. Kanske har arten en gång varit gynnad av skogsbete. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1782 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rubra betyder röd och syftar på blommornas färg.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Cephalanthera

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/cepha/cephrub.html
Senaste uppdatering: 11 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg