Vit skogslilja

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.

Vetenskapliga synonym: C. ensifolia Rich.
Svenska synonym: svärdsyssla

Kvit skogfrue Sværd-Skovlilje Miekkavalkku Narrow-leaved Helleborine Schwertblättriges Waldvögelein

Vit skogslilja

Beskrivning. Vit skogslilja är en ganska storväxt art med rikt bladig stjälk och rent vita blommor. Bladen är smalt lansettlika, spetsiga och har stjälkomfattande bas, de nedre bladen är ofta kortare och bredare än de övre. Vit skogslilja blommar i juni. Blommorna är stora, rent vita och sitter i mångblommiga ax eller axlika klasar, på mindre exemplar kan dock blommorna vara ganska få. De yttre kalkbladen är spetsiga och vanligen något hopstående, läppen är kort och trubbig med gula teckningar på insidan. Blommornas stödblad är kortare än det kala fruktämnet.
Vit skogslilja kan korsa sig med röd skogslilja (C. rubra) och bilda en intermediär hybrid med rosa blommor, vilken brukar kallas hybridskogslilja. Den sällsynta arten stor skogslilja (C. damasonium) skiljs från vit skogslilja genom gräddvita blommor, bredare blad och att blommornas stödblad är längre än fruktämnet.

Vit skogslilja

Utbredning. Vit skogslilja är sällsynt, men är trots det den vanligaste arten i släktet skogsliljor (Cephalanthera). Den förekommer i några få sydsvenska landskap, huvudsakligen i kusttrakter, och växer i torra löv- och barrskogar på kalkrik mark. På Öland och Gotland kan den vara ganska vanlig och växer även i ängsmarker, skogsbryn, vägkanter och andra öppna miljöer. Första fynduppgift är från Slite, Gotland och publicerades 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet longifolia kommer av latinets longus (lång) och folium (blad), namnet betyder 'med långa blad'.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Cephalanthera

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/cepha/cephlon.html
Senaste uppdatering: 11 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg