Stor skogslilja

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Vetenskapliga synonym: C. alba (Crantz) Simonk., C. pallens Rich.
Svenska synonym: storsyssla

Stor skogfrue Hvidgul Skovlilje White Helleborine Weißes Waldvögelein

Stor skogslilja

Beskrivning. Stor skogslilja är en medelstor orkidé med krypande jordstam. Stjälken har två till fyra blad och är kal. Bladen är elliptiska, trubbiga och kortare än hos de övriga arterna i släktet skogsliljor (Cephalanthera). Stor skogslilja blommar i juni-juli med stora gräddvita blommor som sitter glest. Blommornas stödblad är längre än fruktämnet och de nedersta blommorna sitter ofta i vecket av blad. Kalkbladen är vanligen hopstående, de yttre är trubbiga och läppen är kort med gula strimmor i spetsen.
Stor skogslilja kan förväxlas med vit skogslilja (C. longifolia), men den senare har mångbladiga stjälkar, rent vita blommor, samt korta stödblad som är kortare än fruktämnet.

Stor skogslilja

Utbredning. Stor skogslilja är mycket sällsynt och endast känd från Gotland. Den växer i skogar och på torr kalkrik ängsmark. Första fynduppgift är från Lojsta, Gotland och publicerades 1864 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet damasonium är ett växtnamn som förekommer redan hos Plinius.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Cephalanthera

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/cepha/cephdam.html
Senaste uppdatering: 11 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg