Calypso Salisb.

Nornor

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta orkidéer. Stamknöl ensam, löklik, näringslagrande. Stjälk omgiven av en eller två brunaktiga bladslidor. Blad ensamt, basalt, skaftat med elliptisk skiva. Blomma ensam. Kalkblad rosa, utstående; läpp stor, toffelformad, vit med brunvioletta strimmor. Sporre saknas. Pollinier två.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktet Calypso är uppkallat efter nymfen Kalypso i Homeros verk Odysséen.

Släktet har endast en art, norna (C. bulbosa), med vidsträckt utbredning på norra halvklotet.

Familj: Orchidaceae

Art:
norna (C. bulbosa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/calyp/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg