Norna

Calypso bulbosa (L.) Oakes

Norne Norne Neidonkenkä Fairy slipper Norne

Norna Beskrivning. Norna är en ganska liten orkidé som har en stor rosa blomma med toffelformad läpp. Stjälken är ganska smal och bara en eller två decimeter hög, vid basen av stjälken finns ett ensamt blad som ligger utbrett på marken. Bladet är skaftat, brett elliptiskt och mörkgrönt med vanligen rödaktig undersida. Norna blommar i maj-juni med en ensam blomma som blir två till tre centimeter lång. Kalkbladen är rosa och utspärrade medan den toffelformade läppen är vit med brunvioletta strimmor vid basen. Blomman är väldoftande med svag doft som erinrar om vanilj. Fruktkapseln är klubbformad och ungefär två centimeter lång.
Norna Norna kan inte förväxlas med någon annan växt i den svenska floran, dess stora, rosa blomma med toffellik är mycket karaktäristisk. Trots att dess blomma är bjärt färgad och tycks vara iögonfallande kan nornan vara svår att få syn på. Sterila exemplar med endast ett blad är mycket svåra att upptäcka.

Norna Utbredning. Norna förekommer sällsynt från norra Hälsingland till Norrbotten. Den växer i något fuktiga, örtrika och mossiga barrskogar på kalkrik mark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet.

Norna Etymologi. Artnamnet bulbosa kommer av latinets bulbus (lök) och syftar på den lökliknande stamknölen. Det svenska namnet norna användes först av Wahlenberg år 1826.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Calypso

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wahlenberg, som i sin Flora Suecica (1826) beskrifver växten närmare, uppkallande den Norna, säger att dess blomma är mera vårlig än någon annan bland våra Orchidéers och skildrar målande dess uppvaknande om våren, huruledes då årets Norna uppstiger från sitt goda vinterläger (löken), med blott ett skyddande stöd (bladet) och ännu omhöljd fot, ansigtet (pelaren och dess bihang) omgifvet med hoppets rosenstrålar (kalkbladen) och den svällande barmen blygsamt under en med guldpensel prydd betäckning (läppbrämet)."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/calyp/calybul.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg