Anacamptis Rich.

Salepsrötter

Beskrivning. Fleråriga orkidéer. Knölrötter två, rundade, oflikade. Stjälk mångbladig. Blad smalt lansettlika. Blommor rosaröda, i kort, brett pyramidalt ax; stödblad rödaktiga, korta. Yttre kalkblad utstående, de inre hjälmlikt hopstående; läpp treflikig, med upphöjda lister vid basen. Sporre lång, trådsmal, nedåtriktad. Könspelare kort. Pollinier två.
Kromosomtal: 2n=36.

Etymologi. Släktnamnet Anacamptis kommer av grekiskans anakamptos (omböjd).

Släktet har bara en art, salepsrot (A. pyramidalis), som förekommer i Europa och norra Afrika.

Familj: Orchidaceae

Art:
salepsrot (A. pyramidalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/anaca/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg