Salepsrot

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

Svenska synonym: klotyxne, salep

Salepsrot Horndrager Pyramidal Orchid Hundswurz

Salepsrot Beskrivning. Salepsrot är en lågväxt orkidé som blir omkring tre decimeter hög. Stjälken har flera smala ljusgröna blad, de nedre bladen vissnar bort tidigt. Salepsrot blommar i juli, de rosenröda blommorna sitter i ett tätt, brett pyramidalt och nästan huvudlikt ax. Blommornas stödblad är korta och rödaktiga. Kalkbladen är rosenröda, de yttre utåtriktade och de inre hjälmlikt hopstående. Läppen är djupt treflikad med trubbiga flikar och två upphöjda åsar vid basen. Sporren är lång, mycket smal och något nedåtriktad.
Salepsrot är mycket karaktäristisk och kan knappast förväxlas med andra arter.

Salepsrot

Utbredning. Salepsrot är sällsynt och förekommer endast på Öland och Gotland. Den växer på kalkrika torrängar med låg vegetation, som gamla betesmarker och alvar. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1755 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pyramidalis betyder pyramidformad och syftar på blomställningens form.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Anacamptis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/anaca/anacpyr.html
Senaste uppdatering: 8 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg