Nartheciaceae

Myrliljeväxter

Beskrivning. Fleråriga, kala örter, med krypande jordstam. Stjälk upprätt. Basalblad svärdlika, vända med kanten mot stjälken. Blommor i klase. Kalkblad sex, fria, vita eller blekgula eller orangegula med grönaktig utsida. Ståndare sex. Stift ett eller tre. Frukt en kapsel.

Familjen har tio släkten och omkring 70 arter. I Sverige förekommer de två släktena kärrliljor (Tofieldia) med de två arterna björnbrodd (T. pusilla) och kärrlilja (T. calyculata), samt myrliljor (Narthecium) med arten myrlilja (N. ossifragum).

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Narthecium - myrliljor
Tofieldia - kärrliljor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/narthecia/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 oktober 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg