Tofieldia Huds.

Kärrliljor

Beskrivning. Fleråriga, kala örter, med krypande jordstam. Stjälkar upprätta, nedtill med få strödda blad. Basalblad svärdlika, vända med kanten mot stjälken. Blommor i tät klase. Svepeblad treflikade, sittande vid basen av blomskaftet eller direkt under kalkbladen. Kalkblad sex, fria, vita eller blekgula. Ståndare sex. Stift tre. Frukt en äggformad kapsel.
Kromosomtal: 2n=28.

Övrigt. Släktet myrliljor (Narthecium) skiljs genom klargula blommor med bara ett stift.

Etymologi. Släktet Tofieldia är uppkallat efter den engelske botanisten Thomas Tofield (1730-1779).

Släktet har omkring 20 arter. I Sverige förekommer de två arterna björnbrodd (T. pusilla) och kärrlilja (T. calyculata).

Familj: Nartheciaceae

Arter:
björnbrodd (T. pusilla)
kärrlilja (T. calyculata)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/narthecia/tofie/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg