Björnbrodd

Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.

Vetenskapliga synonym: T. palustris Huds.

Bjønnbrodd Fjeld-Bjørnebrod Karhunruoho Sýkigras Scottish Asphodel Kleine Simsenlilie

Björnbrodd Beskrivning. Björnbrodd är en liten och späd, flerårig ört som bara blir upp till en och en halv decimeter hög. Bladen är svärdlika och sitter i en basal rosett som är plattad från sidan. Björnbrodd blommar från juni till augusti med små vitaktiga blommor som sitter samlade i en kort huvudlik samling i toppen av stjälken. Blomställningen är rundad och vanligen bara en centimeter lång. Blommornas svepeblad är trekluvna, blekgula och sitter vid blomskaftets bas. De sex kalkbladen är blekt gulvita och blommorna har tre stift. Fruktkapseln är äggrund.
Blomma Den andra arten i släktet, kärrlilja (T. calyculata), är större, har svepebladen sittande direkt under blomman, och förekommer bara i kalkmyrar på Gotland.

Utbredning. Björnbrodd är vanlig i fjälltrakterna men förekommer också sparsamt i skogslandet nedom fjällen. Den växer på fuktig, öppen mark, som fjällsluttningar, gräsmark och vid stränder, den är vanligast på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Rudbeck 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pusilla är en diminutiv form av latinets pusus (liten gosse) och betyder 'mycket liten'.

Familj: Nartheciaceae
Släkte: Tofieldia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/narthecia/tofie/tofipus.html
Senaste uppdatering: 23 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg