Kärrlilja

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Myrlilje Mose-Bjørnebrod Kelch-Simsenlilie

Kärrlilja Beskrivning. Kärrlilja är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen sitter samlade i en från sidan plattad, basal rosett, de är svärdlika, upp till fyra millimeter breda, och har sträva kanter. Kärrlilja blommar i juni-juli med gulvita blommor som sitter i en tät axlik blomställning i toppen av stjälken. Blommorna har sex kalkblad och tre stift, deras svepeblad är trekluvna, blekgula och sitter direkt under kalken. Fruktkapseln är äggrund.
Kärrlilja Den andra arten i släktet, björnbrodd (T. pusilla), är mindre och spädare med svepebladen sittande vid blomskaftets bas, och den förekommer dessutom bara i norra Sverige.

Kärrlilja

Utbredning. Kärrlilja förekommer bara på Gotland där den är ganska vanlig i kalkrika kärr. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades av Linné 1741 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet calyculata är en diminutiv form av grekiskans kalyx (blomkalk) och betyder 'med liten blomkalk', vilket syftar på att blommornas svepeblad sitter som ett foder vid blomkalkens bas.

Familj: Nartheciaceae
Släkte: Tofieldia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/narthecia/tofie/tofical.html
Senaste uppdatering: 28 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg