Bestämningsnyckel

Tofieldia Huds. - Kärrliljor

1. Blomställning huvudlik, vanligen bara en centimeter lång. Svepeblad vid blomskaftets bas. Nordlig art.
---björnbrodd (T. pusilla)
1. Blomställning klaselik, mer än två centimeter lång. Svepeblad direkt under kalken. Sydlig art.
---kärrlilja (T. calyculata)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/narthecia/tofie/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg