Narthecium Huds.

Myrliljor

Beskrivning. Fleråriga, kala örter, med krypande jordstam. Stjälk upprätt, med fjällika blad. Basalblad tvåsidigt ställda, svärdlika, vända med kanten mot stjälken. Blommor i klase. Kalkblad sex, fria, orangegula på insidan, grönaktiga på utsidan. Ståndare sex, ståndarsträngar gulhåriga. Stift ett, kort, märke grunt treflikigt. Frukt en elliptisk kapsel. Frön talrika, trådformade.
Kromosomtal: 2n=26.

Etymologi. Släktnamnet Narthecium kommer av grekiskans narthex (stav), namnet användes som ett växtnamn redan av Dioskorides.

Släktet har omkring åtta arter. I Sverige förekommer bara arten myrlilja (N. ossifragum).

Familj: Nartheciaceae

Art:
myrlilja (N. ossifragum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/narthecia/narth/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg