Najas L.

Najasar

Beskrivning. Ettåriga, vattenlevande, kala örter; sam- eller tvåbyggare. Stjälkar nedsänkta, upprepat tvågreniga. Blad motsatta eller i tretaliga kransar, linjära, tandade eller nästan helbräddade, vid basen slidlikt vidgade. Blommor oansenliga, enkönade, oskaftade i bladvecken på samma (monoik) eller skilda plantor (dioik). Hanblomma med fjäll-lika kalkblad; ståndare en. Honblomma utan kalkblad, vattenpollinerad; stift ett, märken två till fyra. Fruktämne undersittande. Frukt nötlik, äggrund eller smalt elliptisk, tunnväggig.
Kromosomtal: 2n=12 (havsnajas), 2n=24 (sjönajas).

Etymologi. Släktnamnet Najas kommer av grekiskans nais (vattennymf, najad), vilket syftar på levnadssättet.

Släktet har omkring trettio arter. I Sverige förekommer endast arterna havsnajas (N. marina) och sjönajas (N. flexilis).

Familj: Najadaceae

Arter:
havsnajas (N. marina)
sjönajas (N. flexilis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/najada/najas/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg