Havsnajas

Najas marina L.

Svenska synonym: havssärv, natesärv

Stivt havfrugras Stor Najade Merinäkinruoho Holly-leaved Naiad Meer-Nixenkraut

Beskrivning. Havsnajas är en ganska styv, vattenlevande, ettårig ört. Stjälkarna är upprepat tvågreniga, sköra och har grovtandade linjära blad som sitter i tretaliga kransar. Bladen är styva och blir ett par centimeter långa och en till fem millimeter breda. Hela växten är något broskartad i konsistensen och inte sällan rödaktig. Havsnajas blommar under sensommaren med mycket oansenliga blommor som sitter oskaftade i bladvecken. Växten är tvåbyggare (dioik) med han- och honblommor på olika plantor. Hanblomman har en ståndare och omges av några fjäll-lika kalkblad. Frukten är en äggrund, brun nöt som blir tre till åtta millimeter lång.
Havsnajas är lätt att känna igen på sin broskartade konsistens och de grovtandade bladen i tretaliga kransar. Den andra arten i släktet, sjönajas (N. flexilis), är mjuk, mycket späd och har trådsmala, nästan helbräddade blad.

Utbredning. Havsnajas är ganska sällsynt och förekommer huvudsakligen från Blekinge till Hälsingland. Den växer i mattlika bestånd på mjuka dyiga bottnar i grunt bräckvatten, vanligen finner man dock bara ilandflutna delar av växten vid Östersjöns stränder. Arten kan också påträffas i sötvatten på Gotland och i Uppland. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Linné år 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet marina kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växer i havet'.

Familj: Najadaceae
Släkte: Najas

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/najada/najas/najamar.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg