Sjönajas

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt

Svenska synonym: sjösärv

Mjukt havfrugras Liden Najade Notkeanäkinruoho Slender Naiad Biegsames Nixenkraut

Beskrivning. Sjönajas är en liten och späd, ettårig, vattenlevande ört. Stjälken är trådfin, mjuk och böjlig, men inte skör. Bladen är omkring en millimeter breda och ett par centimeter långa, de sitter parvis eller i tretaliga kransar och är mycket fint tandade i kanten. Sjönajas blommar under sensommaren med enstaka, oansenliga blommor som sitter i bladvecken. Arten är sambyggare och har han- och honblommor på samma planta. Hanblommorna saknar kalkblad. Frukterna är smalt elliptiska och endast en till tre millimeter långa.
Sjönajas liknar mest någon av de små och smalbladiga arterna i släktet natar (Potamogeton), särskilt styvnate (P. rutilus) som den också ofta växer tillsammans med. Sjönajas skiljs dock lätt från denna på sina fintandade blad och oskaftade frukter som sitter enstaka i bladvecken. Den andra arten i släktet najasar (Najas), havsnajas (N. marina), är grövre med sköra stjälkar och nästan broskartade blad med grovt tandad kant.

Utbredning. Sjönajas är mycket sällsynt och förekommer endast på ett fåtal platser i landet. Den växer i mattlika bestånd på dyiga bottnar i tämligen näringsrika, grunda sjöar. Den har på senare år endast blivit sedd i Södermanland och Skåne, men har tidigare också funnits i andra landskap från vilka den förmodligen försvunnit. Första fynduppgift är från Hederviken, Uppland och publicerades av E. Fries i Botaniska Notiser 1849 (Nordstedt 1920). Exemplar från denna insamling finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet flexilis betyder böjlig och syftar på att stjälken är mjuk och inte skör.

Familj: Najadaceae
Släkte: Najas

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I sjön Hederen vid Braheberg i Närtuna socken (i Roslagen), nästan midt emellan Stockholm och Upsala, insamlad och meddelad af Hr Goes. Den är tvifvelsutan ett af de vigtigaste fynd för vår flora under de sednare åren, dels såsom växande i sött vatten, dels såsom tillhörande egentligen N. Amerika och hittills funnen endast i en sjö i Europa (Pommern vid Stettin)."

Ur Nya Skandinaviska växter av E. Fries (Botaniska Notiser 1849)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/najada/najas/najafle.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg