Liliaceae

Liljeväxter

Beskrivning. Fleråriga örter, med lök. Stjälk upprätt, med strödda eller kransställda blad. Blad elliptiska till linjära. Blommor tvåkönade, ensamma eller flera tillsammans. Kalkblad fria, vita, gula, orange eller karminröda. Ståndare sex. Stift ett eller saknas. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel.

Familjen har tio släkten och 350 arter. I Sverige förekommer de fyra släktena klockliljor (Fritillaria), liljor (Lilium), tulpaner (Tulipa) och vårlökar (Gagea).
Tidigare fördes att stort antal andra släkten och arter till familjen men den delas numera upp i ett flertal mindre familjer och förutom Liliaceae s. str. förekommer i Sverige också familjerna:

Alliaceae - lökväxter
lökar (Allium)
Anthericaceae - sandliljeväxter
sandliljor (Anthericum)
Asparagaceae - sparrisväxter
sparrisar (Asparagus)
Colchicaceae - tidlöseväxter
tidlösor (Colchicum)
Convallariaceae - konvaljväxter
ekorrbär (Maianthemum)
liljekonvaljer (Convallaria)
ramsar (Polygonatum)
stjärnramsar (Smilacina)
Hemerocallidaceae - dagliljeväxter
dagliljor (Hemerocallis)
Hyacinthaceae - hyacintväxter
blåstjärnor (Scilla)
klockhyacinter (Hyacinthoides)
porslinshyacinter (Puschkinia)
pärlhyacinter (Muscari)
stjärnlökar (Ornithogalum)
vårstjärnor (Chionodoxa)
Nartheciaceae - myrliljeväxter
kärrliljor (Tofieldia)
myrliljor (Narthecium)
Trilliaceae - trebladsväxter
ormbär (Paris)

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Fritillaria - klockliljor
Gagea - vårlökar
Lilium - liljor
Tulipa - tulpaner

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg