Tulipa L.

Tulpaner

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Lök rundat äggformig med tunna bruna yttre lökfjäll. Stjälk upprätt, med två eller tre stjälkblad. Blad grågröna, brett lansettlika, spetsiga. Blommor ensamma i stjälktoppen. Kalkblad sex, gula, hos odlade och förvildade arter även röda eller flerfärgade. Ståndare sex. Stift saknas. Fruktämne översittande. Frukt en trerummig kapsel. Frön talrika, platta, bruna.
Kromosomtal: 2n=48 (vildtulpan).

Användning. Tulpaner är en av de mest välkända prydnadsväxterna. De har odlats sedan 1600-talet då sällsynta sorter var stora dyrbarheter. Antalet odlade tulpaner har stadigt ökat genom korsningar mellan vilda arter och återkorsningar med mellan olika hybrider. Idag finns tusentals namngivna så kallade kultivarer i skiftande färger och former.

Etymologi. Släktnamnet Tulipa kommer av ett turkiskt ord för turban.

Släktet har omkring 100 arter som huvudsakligen växer i Främre Asiens stäppområden. I Sverige finns en sedan länge förvildad art, vildtulpan (T. sylvestris), men även ett par andra arter påträffas ibland kvarstående efter odling, till exempel strimtulpan (T. greigii) och flocktulpan (T. tarda). Vanligast är dock att man hittar olikfärgade sorter av så kallad trädgårdstulpan (T. x gesneriana) i närheten av trädgårdar och hus.

Familj: Liliaceae

Art:
vildtulpan (T. sylvestris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/tulip/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg