Lilium L.

Liljor

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Lök av saftiga fjäll, utan papperslika täckfjäll. Stjälk upprätt, bladig, med eller utan groddknoppar i bladvecken. Blad strödda eller kransställda, smalt till brett lansettlika. Blommor i kvast eller klase, upprätta eller hängande. Kalkblad orange, smutsigt rödvioletta eller vita, raka till något utböjda eller tillbakarullade. Ståndare sex. Stift ett. Frukt en kapsel. Frön stora, platta.
Kromosomtal: 2n=24 (brandlilja, krollilja), 2n=36 (tigerlilja).

Etymologi. Släktnamnet Lilium kommer av grekiskans leiron och användes om en lilja redan av Homeros (800 f. Kr.).

Släktet har 100 arter. I Sverige finns inga inhemska liljor men de tre arterna brandlilja (L. bulbiferum), krollilja (L. martagon) och tigerlilja (L. lancifolium) förekommer förvildade. Ytterligare två arter, kanadalilja (L. canadense) och madonnalilja (L. candidum), har påträffats tillfälligt.
Många andra arter och hybrider ur släktet odlas som prydnadsväxter.

Familj: Liliaceae

Arter:
brandlilja (L. bulbiferum)
krollilja (L. martagon)
tigerlilja (L. lancifolium)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/liliu/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg