Krollilja

Lilium martagon L.

Krøll-lilje Krans-Lilje Varjolilja Martagon Lily, Turk's-cap Lily Türkenbund-Lilie

Krollilja Beskrivning. Krollilja är en flerårig ört med upprätt stjälk och brett lansettlika, kransställda, mörkgröna blad. Stjälken kan bli upp till en meter hög och har flera kransar av blad. Vegetativ förökning genom groddknoppar saknas. Krollilja blommar vanligen redan i juni. Blommorna sitter i glesa mångblommiga klasar och är hängande, fyra till fem centimeter breda med kraftigt tillbakaböjda eller tillbakarullade kalkblad, de är vanligen smutsigt rödvioletta med mörkare prickar men kan ibland vara vita. Frukten är en upprättstående kapsel med vingkantade lister.
Kapsel av krollilja Krollilja är lätt att känna igen på de kransställda bladen och de hängande rödvioletta eller vita blommorna. Även som vinterståndare är den lätt att känna igen på sina stora kapslar som sitter upprätt i en kandelaberformad ställning.

Krollilja Utbredning. Krollilja är en odlad art som kan påträffas kvarstående eller förvildad, den växer ofta i parker vid slott och herrgårdar. Arten hör ursprungligen hemma i ett bälte från Mellaneuropa och bort till Mongoliet. Första fynduppgift som förvildad publicerades av Retzius år 1795 (Nordstedt 1920).

Krollilja, fruktkapslar Användning. Krollilja odlas som prydnadsväxt i trädgårdar och parker. Den är härdig i nästan hela landet.

Etymologi. Artnamnet martagon kommer av ett turkiskt ord för en turban eller av den romerske krigsguden Mars.

Familj: Liliaceae
Släkte: Lilium

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/liliu/lilimar.html
Senaste uppdatering: 28 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg