Tigerlilja

Lilium lancifolium Thunb.

Vetenskapliga synonym: L. tigrinum Ker Gawl.

Tigerlilje Tigerlilje Tiikerililja Tiger Lily Tiger-Lilie

Tigerlilja Beskrivning. Tigerlilja är en flerårig ört med upprätt stjälk, strödda blad och hängande brandgula blommor. Stjälken är kraftig, brunröd och blir meterhög med lansettlika, mörkgröna blad som har svarta groddknoppar i bladvecken. Tigerlilja blommar i augusti-september. Blommorna är hängande, doftlösa och har kraftigt tillbakaböjda eller tillbakarullade kalkblad som är svartprickiga på insidan. Frukten är en kapsel, men arten sätter knappast frukt i Sverige utan förökar sig med groddknoppar.
Tigerlilja Arten brandlilja (L. bulbiferum) har också brandgula blommor men dessa är mer eller mindre upprätta och har raka eller svagt utböjda kalkblad.

Utbredning. Tigerlilja påträffas sällsynt förvildad eller kvarstående i de södra delarna av Sverige. Den hör ursprungligen hemma i Japan och Kina. Tigerlilja Första fynduppgift som förvildad är från Grimbo, Göteborg där den hittades 1955, uppgiften publicerades 1961 (Hylander 1971).

Användning. Tigerlilja odlas som prydnadsväxt och är härdig i nästan hela landet. Löken är ätlig och arten började odlas som köksväxt i östra Asien redan för 1000 år sedan.

Etymologi. Artnamnet lancifolium betyder 'med lansettformade blad' och kommer av latinets lancea (lans) och folium (blad).

Familj: Liliaceae
Släkte: Lilium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/liliu/lililan.html
Senaste uppdatering: 4 oktober 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg