Gagea Salisb.

Vårlökar

Beskrivning. Fleråriga, småväxta örter med blad från en underjordisk lök. Stjälk upp till två decimeter hög. Basalblad smala eller breda. Stjälkblad ett eller två, sammanvuxna runt stjälken till strax under blomställningen, fria bladskivor påminnande om stödblad. Blomställning flock- eller kvastlik. Blomskaft kala till nästan kala, sällan tätt ludna. Kalkblad sex, fria, mer eller mindre utbredda med gul insida och grönaktig eller ibland rödaktig utsida. Ståndare sex. Stift ett. Frukt en trekantig kapsel. Frön vanligen med oljerikt bihang.
Kromosomtal: 2n=24 (dvärgvårlök), 2n=36, 48 (ängsvårlök), 2n=48 (luddvårlök), 2n=72 (vårlök), 2n=c.100 (lundvårlök).

Övrigt. Samtliga arter är vårblommande och blommar i april-maj, de öppnar ofta bara blommorna vid soligt väder.

Etymologi. Släktet Gagea är uppkallat efter den engelske botanisten Sir Thomas Gage (1781-1820).

Släktet har 70 arter, varav fem återfinns i Sverige. Arterna är ganska lika varandra, men bara luddvårlök (G. villosa) har ludna blomstänglar, de fyra övriga har kala eller nästan kala blomstänglar. Arterna dvärgvårlök (G. minima) och lundvårlök (G. spathacea) har trådsmala basalblad, medan vårlök (G. lutea) och ängsvårlök (G. pratensis) har breda basalblad.

Familj: Liliaceae

Arter:
dvärgvårlök (G. minima)
luddvårlök (G. villosa)
lundvårlök (G. spathacea)
vårlök (G. lutea)
ängsvårlök (G. pratensis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/gagea/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg