Bestämningsnyckel

Gagea Salisb. - Vårlökar

1. Blomskaft och kalkbladens utsida ludna.
---luddvårlök (G. villosa)
1. Blomskaft och kalkblad kala.
---2

2. Basalblad trådsmala.
---3
2. Basalblad breda.
---4

3. Kalkblad spetsiga.
---dvärgvårlök (G. minima)
3. Kalkblad trubbiga.
---lundvårlök (G. spathacea)

4. Basalblad grågröna, med blek bas. Sidolökar få eller saknas.
---vårlök (G. lutea)
4. Basalblad blågröna, med tydligt purpurfärgad bas. Sidolökar talrika, vita eller gulaktiga.
---ängsvårlök (G. pratensis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/gagea/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg