Luddvårlök

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet

Vetenskapliga synonym: G. arvensis auct.

Filtgullstjerne Ager-Guldstjerne Acker-Goldstern

Luddvårlök

Beskrivning. Luddvårlök är en flerårig ört som bara blir omkring en decimeter hög. Bladen är långsmala och stjälken har två mörkgröna basalblad och två till fyra stjälkblad. Luddvårlök blommar i april-maj med gula blommor. Blomställningen är ofta rikblommig och blomskaften och även kalkbladens utsida är fint silverludna. Fröna har ett oljerikt bihang och löken är gulaktig.
Luddvårlök är den enda av vårlökarna (Gagea) som har ludna blomskaft och kalkblad som är ludna på utsidan.

Luddvårlök

Utbredning. Luddvårlök är sällsynt och förekommer bara i Skåne och Småland, samt på Gotland. Tidigare fanns den också i Blekinge. Den var förr ett åkerogräs, men förekommer numera mest i trädgårdar och parker. Första fynduppgift från Trelleborg, Skåne och publicerades i Hartmans Handbok i Skandinaviska flora år 1864 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet villosa betyder luden.

Familj: Liliaceae
Släkte: Gagea

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/gagea/gagevil.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg