Lundvårlök

Gagea spathacea (Hayne) Salisb.

Lundgullstjerne Hylster-Guldstjerne Scheiden-Goldstern

Lundvårlök

Beskrivning. Lundvårlök är en kal, flerårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Den har två smala och tunna basalblad och ett bredare stjälkblad. Lundvårlök blommar maj. Blomställningen är fåblommig med bara en till tre blommor som har trubbiga kalkblad. Lundvårlök sätter inte frukt i Sverige. Lökskalet är gulgrått och är vid blomningen ofta söndertrasat av talrika smålökar.
Lundvårlök är mest lik dvärgvårlök (G. minima), den senare är dock oftast mångblommig och har vanligen bara ett basalblad, samt blommor med spetsiga kalkblad.

Lundvårlök

Utbredning. Lundvårlök är sydlig och är bara vanlig i Skåne, i övriga delar av landet är den sällsynt och saknas helt i flera landskap. Den växer i lövskogar på fuktig mark. Första fynduppgift är från Roslätt i Skåne där C. A. Agardh hittade den. Uppgiften publicerades av Retzius år 1809 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet spathacea kommer av latinets spatha (svärd eller vävsked) och betyder 'med hölster' (Odhner 1963).

Familj: Liliaceae
Släkte: Gagea

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/gagea/gagespa.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg