Ängsvårlök

Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

Vetenskapliga synonym: G. pratensis (Pers.) Dumort ssp. stenopetala (Fr.) Lindm., G. stenopetala (Fr.) Rchb.

Enggullstjerne Eng-Guldstjerne Puistokäenrieska Wiesen-Goldstern

Ängsvårlök

Beskrivning. Ängsvårlök är en flerårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Bladen är utpräglat blågröna och basalbladen har tydligt vinröd bas. Den har ett eller två rännformade basalblad och två eller tre stjälkblad. Ängsvårlök blommar i april-maj med stora gula blommor som har ganska smala, trubbiga kalkblad. Löken omges av ett antal gula till vitgula sidolökar som sitter utanför det gamla lökskalet. Fröna har ett oljerikt bihang.
Ängsvårlök Ängsvårlök är mycket lik den vanliga arten vårlök (G. lutea), men den senare har bleka bladbaser och mindre blommor med bredare kalkblad. Dessutom bildas sidolökarna hos vårlök innanför det gamla lökskalet.

Ängsvårlök, sidolökar Utbredning. Ängsvårlök är sällsynt och förekommer främst i södra Sverige. De nordligaste lokalerna ligger i Uppland-Västmanland. Den växer på ängsmark men påträffas också i parker, särskilt på de nordligaste förekomsterna. Första fynduppgift publicerades i Fries Flora Hallandica 1817 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pratensis kommer av latinets pratum (äng) och betyder 'växer på ängar'.

Familj: Liliaceae
Släkte: Gagea

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/gagea/gagepra.html
Senaste uppdatering: 7 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg